۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر

تاریخ: ۶ فروردین ۱۳۹۹
خطوط تولید ماسک سه لایه و لباس بیمارستانی به منظور مقابله با کرونا ویروس در شرکت صنایع نساجی هلال ایران ایجاد شده است که برای محافظت در برابر ذرات معلق گرد و غبار و آلودگی های ویروسی و پیشگیری از عفونت های ریوی و بیماری های واگیردار استفاده می شود. همچنین لباس بیمارستانی تولیدی در این شرکت نیز، به‌صورت یکسره شلوار و پیراهن و کلاه بهم چسبیده می باشد و در مکان‌های مختلف از جمله بیمارستانی، صنعتی، دارو سازی، انرژی اتمی و صنایع غذایی کاربرد دارد.
عکاس: شایان محرابی
کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 1

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 1

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 2

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 2

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 3

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 3

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 4

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 4

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 5

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 5

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 6

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 6

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 7

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 7

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 8

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 8

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 9

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 9

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 10

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 10

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 11

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 11

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 12

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 12

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 13

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 13

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 14

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 14

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 15

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 15

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 16

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 16

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 17

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 17

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 18

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 18

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 19

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 19

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 20

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 20

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 21

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 21

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 22

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 22

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 23

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 23

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 24

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 24

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 25

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 25

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 26

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 26

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 27

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 27

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 28

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 28

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 29

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 29

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 30

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 30

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 31

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 31

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 32

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 32

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 33

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 33

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 34

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 34

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 35

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 35

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 36

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 36

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 37

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 37

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 38

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 38

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 39

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 39

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 40

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 40

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 41

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 41

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 42

کارگاه تولید ماسک و لباس هلال احمر 42

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید