۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

تست تب سنجی در خروجی تهران

تاریخ: ۶ فروردین ۱۳۹۹
علیرغم توصیه‌های مکرر به هموطنان برای در خانه ماندن و پرهیز از سفرهای غیر ضروری، همچنان در روزهای ابتدایی تعطیلات عید شاهد ترافیک سنگین در خروجی‌های شهر تهران هستیم. با این وجود هلال احمر با تست تب سنجی در خروجی شهر موارد مشکوک به بیماری کرونا را بررسی می‌کند.
عکاس: شایان محرابی
تست تب سنجی در خروجی تهران 1

تست تب سنجی در خروجی تهران 1

تست تب سنجی در خروجی تهران 2

تست تب سنجی در خروجی تهران 2

تست تب سنجی در خروجی تهران 3

تست تب سنجی در خروجی تهران 3

تست تب سنجی در خروجی تهران 4

تست تب سنجی در خروجی تهران 4

تست تب سنجی در خروجی تهران 5

تست تب سنجی در خروجی تهران 5

تست تب سنجی در خروجی تهران 6

تست تب سنجی در خروجی تهران 6

تست تب سنجی در خروجی تهران 7

تست تب سنجی در خروجی تهران 7

تست تب سنجی در خروجی تهران 8

تست تب سنجی در خروجی تهران 8

تست تب سنجی در خروجی تهران 9

تست تب سنجی در خروجی تهران 9

تست تب سنجی در خروجی تهران 10

تست تب سنجی در خروجی تهران 10

تست تب سنجی در خروجی تهران 11

تست تب سنجی در خروجی تهران 11

تست تب سنجی در خروجی تهران 12

تست تب سنجی در خروجی تهران 12

تست تب سنجی در خروجی تهران 13

تست تب سنجی در خروجی تهران 13

تست تب سنجی در خروجی تهران 14

تست تب سنجی در خروجی تهران 14

تست تب سنجی در خروجی تهران 15

تست تب سنجی در خروجی تهران 15

تست تب سنجی در خروجی تهران 16

تست تب سنجی در خروجی تهران 16

تست تب سنجی در خروجی تهران 17

تست تب سنجی در خروجی تهران 17

تست تب سنجی در خروجی تهران 18

تست تب سنجی در خروجی تهران 18

تست تب سنجی در خروجی تهران 19

تست تب سنجی در خروجی تهران 19

تست تب سنجی در خروجی تهران 20

تست تب سنجی در خروجی تهران 20

تست تب سنجی در خروجی تهران 21

تست تب سنجی در خروجی تهران 21

تست تب سنجی در خروجی تهران 22

تست تب سنجی در خروجی تهران 22

تست تب سنجی در خروجی تهران 23

تست تب سنجی در خروجی تهران 23

تست تب سنجی در خروجی تهران 24

تست تب سنجی در خروجی تهران 24

تست تب سنجی در خروجی تهران 25

تست تب سنجی در خروجی تهران 25

تست تب سنجی در خروجی تهران 26

تست تب سنجی در خروجی تهران 26

تست تب سنجی در خروجی تهران 27

تست تب سنجی در خروجی تهران 27

تست تب سنجی در خروجی تهران 28

تست تب سنجی در خروجی تهران 28

تست تب سنجی در خروجی تهران 29

تست تب سنجی در خروجی تهران 29

تست تب سنجی در خروجی تهران 30

تست تب سنجی در خروجی تهران 30

تست تب سنجی در خروجی تهران 31

تست تب سنجی در خروجی تهران 31

تست تب سنجی در خروجی تهران 32

تست تب سنجی در خروجی تهران 32

تست تب سنجی در خروجی تهران 33

تست تب سنجی در خروجی تهران 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید