۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران

تاریخ: ۱ فروردین ۱۳۹۹
طبق روال هر سال، افرادی همچون آتش نشانان، نیروهای نظامی و انتظامی، کادر درمانی و ... هستند که در لحظه تحویل سال نو، در حال خدمت به مردم می باشند و در کنار خانواده خود حضور ندارند . پرسنل پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران نیز از این دست افراد هستند که در لحظه تحویل سال 1399 در شیفت خدمت خود حاضر شده اند .
عکاس: سبحان فرج ون
تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 1

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 1

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 2

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 2

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 3

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 3

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 4

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 4

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 5

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 5

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 6

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 6

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 7

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 7

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 8

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 8

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 9

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 9

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 10

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 10

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 11

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 11

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 12

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 12

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 13

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 13

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 14

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 14

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 15

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 15

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 16

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 16

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 17

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 17

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 18

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 18

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 19

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 19

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 20

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 20

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 21

تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید