تحویل سال نو در پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران

۱ فروردین ۱۳۹۹
طبق روال هر سال، افرادی همچون آتش نشانان، نیروهای نظامی و انتظامی، کادر درمانی و ... هستند که در لحظه تحویل سال نو، در حال خدمت به مردم می باشند و در کنار خانواده خود حضور ندارند . پرسنل پایگاه عملیات ویژه اورژانس تهران نیز از این دست افراد هستند که در لحظه تحویل سال 1399 در شیفت خدمت خود حاضر شده اند .
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/5al