دویست و سومین جلسه شورای شهر

۱۳ اسفند ۱۳۹۸
صبح روز سه شنبه 13 اسفند ماه 1398، دویست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با حضور 18 نفر از اعضا و ریاست محسن هاشمی رفسنجانی و نایب رئیسی ابراهیم امینی در صحن شورای شهر تهران برگزار شد .
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/5z1