۱۷ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

دویست و سومین جلسه شورای شهر

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
صبح روز سه شنبه 13 اسفند ماه 1398، دویست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با حضور 18 نفر از اعضا و ریاست محسن هاشمی رفسنجانی و نایب رئیسی ابراهیم امینی در صحن شورای شهر تهران برگزار شد .
عکاس: سبحان فرج ون
دویست و سومین جلسه شورای شهر 1

دویست و سومین جلسه شورای شهر 1

دویست و سومین جلسه شورای شهر 2

دویست و سومین جلسه شورای شهر 2

دویست و سومین جلسه شورای شهر 3

دویست و سومین جلسه شورای شهر 3

دویست و سومین جلسه شورای شهر 4

دویست و سومین جلسه شورای شهر 4

دویست و سومین جلسه شورای شهر 5

دویست و سومین جلسه شورای شهر 5

دویست و سومین جلسه شورای شهر 6

دویست و سومین جلسه شورای شهر 6

دویست و سومین جلسه شورای شهر 7

دویست و سومین جلسه شورای شهر 7

دویست و سومین جلسه شورای شهر 8

دویست و سومین جلسه شورای شهر 8

دویست و سومین جلسه شورای شهر 9

دویست و سومین جلسه شورای شهر 9

دویست و سومین جلسه شورای شهر 10

دویست و سومین جلسه شورای شهر 10

دویست و سومین جلسه شورای شهر 11

دویست و سومین جلسه شورای شهر 11

دویست و سومین جلسه شورای شهر 12

دویست و سومین جلسه شورای شهر 12

دویست و سومین جلسه شورای شهر 13

دویست و سومین جلسه شورای شهر 13

دویست و سومین جلسه شورای شهر 14

دویست و سومین جلسه شورای شهر 14

دویست و سومین جلسه شورای شهر 15

دویست و سومین جلسه شورای شهر 15

دویست و سومین جلسه شورای شهر 16

دویست و سومین جلسه شورای شهر 16

دویست و سومین جلسه شورای شهر 17

دویست و سومین جلسه شورای شهر 17

دویست و سومین جلسه شورای شهر 18

دویست و سومین جلسه شورای شهر 18

دویست و سومین جلسه شورای شهر 19

دویست و سومین جلسه شورای شهر 19

دویست و سومین جلسه شورای شهر 20

دویست و سومین جلسه شورای شهر 20

دویست و سومین جلسه شورای شهر 21

دویست و سومین جلسه شورای شهر 21

دویست و سومین جلسه شورای شهر 22

دویست و سومین جلسه شورای شهر 22

دویست و سومین جلسه شورای شهر 23

دویست و سومین جلسه شورای شهر 23

دویست و سومین جلسه شورای شهر 25

دویست و سومین جلسه شورای شهر 25

دویست و سومین جلسه شورای شهر 26

دویست و سومین جلسه شورای شهر 26

دویست و سومین جلسه شورای شهر 27

دویست و سومین جلسه شورای شهر 27

دویست و سومین جلسه شورای شهر 28

دویست و سومین جلسه شورای شهر 28

دویست و سومین جلسه شورای شهر 29

دویست و سومین جلسه شورای شهر 29

دویست و سومین جلسه شورای شهر 30

دویست و سومین جلسه شورای شهر 30

دویست و سومین جلسه شورای شهر 31

دویست و سومین جلسه شورای شهر 31

دویست و سومین جلسه شورای شهر 32

دویست و سومین جلسه شورای شهر 32

دویست و سومین جلسه شورای شهر 33

دویست و سومین جلسه شورای شهر 33

دویست و سومین جلسه شورای شهر 34

دویست و سومین جلسه شورای شهر 34

دویست و سومین جلسه شورای شهر 35

دویست و سومین جلسه شورای شهر 35

دویست و سومین جلسه شورای شهر 36

دویست و سومین جلسه شورای شهر 36

دویست و سومین جلسه شورای شهر 37

دویست و سومین جلسه شورای شهر 37

دویست و سومین جلسه شورای شهر 38

دویست و سومین جلسه شورای شهر 38

دویست و سومین جلسه شورای شهر 39

دویست و سومین جلسه شورای شهر 39

دویست و سومین جلسه شورای شهر 40

دویست و سومین جلسه شورای شهر 40

دویست و سومین جلسه شورای شهر 41

دویست و سومین جلسه شورای شهر 41

دویست و سومین جلسه شورای شهر 42

دویست و سومین جلسه شورای شهر 42

دویست و سومین جلسه شورای شهر 43

دویست و سومین جلسه شورای شهر 43

دویست و سومین جلسه شورای شهر 44

دویست و سومین جلسه شورای شهر 44

دویست و سومین جلسه شورای شهر 45

دویست و سومین جلسه شورای شهر 45

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید