اکران تصاویری بر برج آزادی تهران برای همدردی با ملت چین

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
شهرداری تهران امشب سه شنبه 29 بهمن ماه به نمایندگی از شهروندان ایران و تهران با اکران تصاویری بر برج آزادی پیام همدردی ملت ایران با ملت چین در مبارزه با چالش ویروس کرونا را به دنیا مخابره کرد.
عکاس: وحید شیخی

اکران تصاویری بر برج آزادی تهران برای همدردی با ملت چین 1

اکران تصاویری بر برج آزادی تهران برای همدردی با ملت چین 2

اکران تصاویری بر برج آزادی تهران برای همدردی با ملت چین 3

اکران تصاویری بر برج آزادی تهران برای همدردی با ملت چین 4

اکران تصاویری بر برج آزادی تهران برای همدردی با ملت چین 5

اکران تصاویری بر برج آزادی تهران برای همدردی با ملت چین 6

اکران تصاویری بر برج آزادی تهران برای همدردی با ملت چین 7

اکران تصاویری بر برج آزادی تهران برای همدردی با ملت چین 8

اکران تصاویری بر برج آزادی تهران برای همدردی با ملت چین 9

اکران تصاویری بر برج آزادی تهران برای همدردی با ملت چین 10

اکران تصاویری بر برج آزادی تهران برای همدردی با ملت چین 11

اکران تصاویری بر برج آزادی تهران برای همدردی با ملت چین 12

اکران تصاویری بر برج آزادی تهران برای همدردی با ملت چین 13

اکران تصاویری بر برج آزادی تهران برای همدردی با ملت چین 14

اکران تصاویری بر برج آزادی تهران برای همدردی با ملت چین 15

اکران تصاویری بر برج آزادی تهران برای همدردی با ملت چین 16

اکران تصاویری بر برج آزادی تهران برای همدردی با ملت چین 17

اکران تصاویری بر برج آزادی تهران برای همدردی با ملت چین 18

اکران تصاویری بر برج آزادی تهران برای همدردی با ملت چین 19

اکران تصاویری بر برج آزادی تهران برای همدردی با ملت چین 21

اکران تصاویری بر برج آزادی تهران برای همدردی با ملت چین 22

اکران تصاویری بر برج آزادی تهران برای همدردی با ملت چین 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید