دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران در ابوظبی امارات دیدار کردند.
عکاس: شایان محرابی
دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 1

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 1

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 2

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 2

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 3

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 3

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 4

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 4

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 5

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 5

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 6

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 6

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 7

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 7

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 8

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 8

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 9

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 9

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 10

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 10

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 11

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 11

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 12

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 12

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 13

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 13

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 14

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 14

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 15

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 15

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 16

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 16

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 17

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 17

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 18

دیدار دبیر کل سازمان ICLEI با چند تن از مدیران شهردارى تهران 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید