نشست اجرای طرح کاپ

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
صبح امروز دوشنبه 14 بهمن ماه نشست مشترک معاونت اجتماعی و سازمان مدیریت پسماند برای اجرای طرح کاپ برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی
نشست اجرای طرح کاپ 1

نشست اجرای طرح کاپ 1

نشست اجرای طرح کاپ 2

نشست اجرای طرح کاپ 2

نشست اجرای طرح کاپ 3

نشست اجرای طرح کاپ 3

نشست اجرای طرح کاپ 4

نشست اجرای طرح کاپ 4

نشست اجرای طرح کاپ 5

نشست اجرای طرح کاپ 5

نشست اجرای طرح کاپ 6

نشست اجرای طرح کاپ 6

نشست اجرای طرح کاپ 7

نشست اجرای طرح کاپ 7

نشست اجرای طرح کاپ 8

نشست اجرای طرح کاپ 8

نشست اجرای طرح کاپ 9

نشست اجرای طرح کاپ 9

نشست اجرای طرح کاپ 10

نشست اجرای طرح کاپ 10

نشست اجرای طرح کاپ 11

نشست اجرای طرح کاپ 11

نشست اجرای طرح کاپ 12

نشست اجرای طرح کاپ 12

نشست اجرای طرح کاپ 13

نشست اجرای طرح کاپ 13

نشست اجرای طرح کاپ 14

نشست اجرای طرح کاپ 14

نشست اجرای طرح کاپ 15

نشست اجرای طرح کاپ 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید