۵ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۸
به مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمانی تصاویر ایشان توسط شهرداری منطقه 9 و باغ موزه دفاع مقدس به صورت ویدئو مپینگ بر دیواره غربی برج آزادی به نمایش در آمد.
عکاس: شایان محرابی
تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 1

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 1

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 2

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 2

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 3

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 3

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 4

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 4

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 5

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 5

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 6

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 6

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 7

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 7

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 8

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 8

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 9

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 9

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 10

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 10

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 11

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 11

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 12

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 12

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 13

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 13

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 14

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 14

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 15

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 15

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 16

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 16

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 17

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 17

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 18

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 18

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 19

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 19

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 20

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 20

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 21

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 21

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 22

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 22

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 23

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 23

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 24

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 24

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 25

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 25

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید