تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۸
به مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمانی تصاویر ایشان توسط شهرداری منطقه 9 و باغ موزه دفاع مقدس به صورت ویدئو مپینگ بر دیواره غربی برج آزادی به نمایش در آمد.
عکاس: شایان محرابی
تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 1

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 1

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 2

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 2

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 3

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 3

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 4

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 4

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 5

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 5

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 6

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 6

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 7

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 7

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 8

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 8

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 9

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 9

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 10

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 10

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 11

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 11

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 12

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 12

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 13

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 13

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 14

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 14

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 15

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 15

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 16

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 16

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 17

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 17

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 18

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 18

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 19

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 19

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 20

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 20

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 21

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 21

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 22

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 22

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 23

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 23

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 24

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 24

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 25

تصاویر سردار شهید قاسم سلیمانی بر دیوار برج آزادی 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید