بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه)

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
بوستان جمشیدیه یا باغ سنگی جمشیدیه یکی از بوستان‌های تهران است و با مساحتی حدود ۱۰ هکتار در انتهای خیابان شهید باهنر (نیاوران) واقع شده و از شمال به کوه کُلَک‌چال، از جنوب به باغ دولو، از شرق به خیابان جمشیدیه و از غرب به جاده کلک‌چال محدود است. از ویژگی‌های این پارک، دریاچه، آبشار مجاور و نیز آبنماهای سنگی است که جلوه‌ای خاص دارند. این پارک در ابتدای مسیر اصلی صعود به پناهگاه کُلَک‌چال قرار دارد.
عکاس: کیان محرابی

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 1

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 2

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 3

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 4

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 5

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 6

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 7

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 8

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 9

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 10

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 11

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 12

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 13

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 14

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 15

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 16

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 17

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 18

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 19

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 20

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 21

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 22

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 23

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 24

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 25

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 26

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 27

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 28

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 29

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 30

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 31

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 32

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 33

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 34

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 35

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 36

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 37

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 38

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 39

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 40

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 41

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 42

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 43

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 44

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 45

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 46

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 47

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 48

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 49

بوستان جمشیدیه (باغ سنگی جمشیدیه) 50

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید