همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۸
همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها جمعه 13 دی ماه 1398 در محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران در بوستان گفتگو برگزار شد. این همایش با رویکرد انتقال تجربه توسط آژانس عکس دوربین.نت و همراهی آژانس عکس تهران برگزار شد. سخنرانان این همایش عبارتند از: امین محمد جمالی، سعید چاووشی، محمد نوروزی، شایان شلیله، پژمان دادخواه، امیر نریمانی، مهدی زرگر و احسان رافتی.
عکاس: شایان محرابی
همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 1

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 1

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 2

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 2

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 3

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 3

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 4

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 4

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 5

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 5

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 6

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 6

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 7

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 7

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 8

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 8

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 9

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 9

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 10

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 10

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 11

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 11

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 12

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 12

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 13

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 13

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 14

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 14

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 15

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 15

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 16

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 16

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 17

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 17

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 18

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 18

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 19

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 19

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 20

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 20

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 21

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 21

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 22

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 22

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 23

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 23

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 24

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 24

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 25

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 25

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 26

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 26

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 27

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 27

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 28

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 28

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 29

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 29

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 30

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 30

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 31

همایش آموزش عکاسی عکس اولی ها 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید