۱۲ فروردین ۱۳۹۹
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بوستان قلمستان

تاریخ: ۷ دی ۱۳۹۸
بوستتان قلمستان یکی از بوستان های شهرداری منطقه 1 تهران با مساحت 7600 متر در سال 1370 تاسیس شده است، این بوستان در محله باغ فردوس قرار دارد.
عکاس: شایان محرابی
بوستان قلمستان 1

بوستان قلمستان 1

بوستان قلمستان 2

بوستان قلمستان 2

بوستان قلمستان 3

بوستان قلمستان 3

بوستان قلمستان 4

بوستان قلمستان 4

بوستان قلمستان 5

بوستان قلمستان 5

بوستان قلمستان 6

بوستان قلمستان 6

بوستان قلمستان 7

بوستان قلمستان 7

بوستان قلمستان 8

بوستان قلمستان 8

بوستان قلمستان 9

بوستان قلمستان 9

بوستان قلمستان 10

بوستان قلمستان 10

بوستان قلمستان 11

بوستان قلمستان 11

بوستان قلمستان 12

بوستان قلمستان 12

بوستان قلمستان 13

بوستان قلمستان 13

بوستان قلمستان 14

بوستان قلمستان 14

بوستان قلمستان 15

بوستان قلمستان 15

بوستان قلمستان 16

بوستان قلمستان 16

بوستان قلمستان 17

بوستان قلمستان 17

بوستان قلمستان 18

بوستان قلمستان 18

بوستان قلمستان 19

بوستان قلمستان 19

بوستان قلمستان 20

بوستان قلمستان 20

بوستان قلمستان 21

بوستان قلمستان 21

بوستان قلمستان 22

بوستان قلمستان 22

بوستان قلمستان 23

بوستان قلمستان 23

بوستان قلمستان 24

بوستان قلمستان 24

بوستان قلمستان 25

بوستان قلمستان 25

بوستان قلمستان 26

بوستان قلمستان 26

بوستان قلمستان 27

بوستان قلمستان 27

بوستان قلمستان 28

بوستان قلمستان 28

بوستان قلمستان 29

بوستان قلمستان 29

بوستان قلمستان 30

بوستان قلمستان 30

بوستان قلمستان 31

بوستان قلمستان 31

بوستان قلمستان 32

بوستان قلمستان 32

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید