بازدید محمد سالاری از مجموعه های توسعه شهری منطقه 5

تاریخ: ۳ دی ۱۳۹۸
دیدار سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران به همراه حیدری شهردار منطقه5 و جمعی از معاونین و مدیران از مجموعه های توسعه شهری و خدمات عمومی در ناحیه 6 منطقه 5
عکاس: فرزام طایفه

بازدید محمد سالاری از مجموعه های توسعه شهری منطقه 5 1

بازدید محمد سالاری از مجموعه های توسعه شهری منطقه 5 2

بازدید محمد سالاری از مجموعه های توسعه شهری منطقه 5 3

بازدید محمد سالاری از مجموعه های توسعه شهری منطقه 5 4

بازدید محمد سالاری از مجموعه های توسعه شهری منطقه 5 5

بازدید محمد سالاری از مجموعه های توسعه شهری منطقه 5 6

بازدید محمد سالاری از مجموعه های توسعه شهری منطقه 5 7

بازدید محمد سالاری از مجموعه های توسعه شهری منطقه 5 8

بازدید محمد سالاری از مجموعه های توسعه شهری منطقه 5 9

بازدید محمد سالاری از مجموعه های توسعه شهری منطقه 5 11

بازدید محمد سالاری از مجموعه های توسعه شهری منطقه 5 12

بازدید محمد سالاری از مجموعه های توسعه شهری منطقه 5 13

بازدید محمد سالاری از مجموعه های توسعه شهری منطقه 5 14

بازدید محمد سالاری از مجموعه های توسعه شهری منطقه 5 10

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید