بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۸
پیروز حناچی شهردار تهران در آستانه شب یلدا پنج شنبه 28 آذر 1398 از شهروند بیهقی بازدید کرد.
عکاس: شایان محرابی
بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 1

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 1

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 2

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 2

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 3

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 3

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 4

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 4

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 5

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 5

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 6

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 6

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 7

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 7

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 8

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 8

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 9

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 9

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 10

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 10

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 11

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 11

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 12

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 12

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 13

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 13

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 14

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 14

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 15

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 15

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 16

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 16

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 17

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 17

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 18

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 18

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 19

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 19

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 20

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 20

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 21

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 21

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 22

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 22

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 23

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 23

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 24

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 24

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 25

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 25

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 26

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 26

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 27

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 27

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 28

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 28

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 29

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 29

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 30

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 30

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 31

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 31

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 32

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 32

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 33

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 33

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 34

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 34

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 35

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 35

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 36

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 36

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 37

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 37

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 38

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 38

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 39

بازدید شهردار تهران از شهروند بیهقی 39

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید