نمایش سکوت سفید

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۸
نمایش سکوت سفید به نویسندگی تام استوپارد و کارگردانی کورش سلیمانی در تماشاخانه نوفل لوشاتو روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش سکوت سفید 1

نمایش سکوت سفید 1

نمایش سکوت سفید 2

نمایش سکوت سفید 2

نمایش سکوت سفید 3

نمایش سکوت سفید 3

نمایش سکوت سفید 4

نمایش سکوت سفید 4

نمایش سکوت سفید 5

نمایش سکوت سفید 5

نمایش سکوت سفید 6

نمایش سکوت سفید 6

نمایش سکوت سفید 7

نمایش سکوت سفید 7

نمایش سکوت سفید 8

نمایش سکوت سفید 8

نمایش سکوت سفید 9

نمایش سکوت سفید 9

نمایش سکوت سفید 10

نمایش سکوت سفید 10

نمایش سکوت سفید 11

نمایش سکوت سفید 11

نمایش سکوت سفید 12

نمایش سکوت سفید 12

نمایش سکوت سفید 13

نمایش سکوت سفید 13

نمایش سکوت سفید 14

نمایش سکوت سفید 14

نمایش سکوت سفید 15

نمایش سکوت سفید 15

نمایش سکوت سفید 16

نمایش سکوت سفید 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید