بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۸
دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران صبح امروز پنج شنبه 14 آذر ماه از گذر نوآوری در میدان هفت تیر بازدید کرد.
عکاس: وحید شیخی
افتتاح پروژه های مناسب سازی معابر و بوستان ها در منطقه 19 21

افتتاح پروژه های مناسب سازی معابر و بوستان ها در منطقه 19 21

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 1

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 1

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 2

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 2

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 3

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 3

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 4

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 4

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 5

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 5

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 6

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 6

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 7

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 7

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 8

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 8

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 9

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 9

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 10

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 10

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 11

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 11

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 12

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 12

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 13

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 13

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 14

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 14

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 15

بازدید شهردار تهران از گذر نوآوری در میدان هفت تیر 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید