۲۲ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نمایش سفر خسرو به مسکو

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۸
نمایش سفر خسرو به مسکو به کارگردانی سپهر حیدری نژاد در تماشاخانه نوفل لوشاتو روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش سفر خسرو به مسکو 1

نمایش سفر خسرو به مسکو 1

نمایش سفر خسرو به مسکو 2

نمایش سفر خسرو به مسکو 2

نمایش سفر خسرو به مسکو 3

نمایش سفر خسرو به مسکو 3

نمایش سفر خسرو به مسکو 4

نمایش سفر خسرو به مسکو 4

نمایش سفر خسرو به مسکو 5

نمایش سفر خسرو به مسکو 5

نمایش سفر خسرو به مسکو 6

نمایش سفر خسرو به مسکو 6

نمایش سفر خسرو به مسکو 7

نمایش سفر خسرو به مسکو 7

نمایش سفر خسرو به مسکو 8

نمایش سفر خسرو به مسکو 8

نمایش سفر خسرو به مسکو 9

نمایش سفر خسرو به مسکو 9

نمایش سفر خسرو به مسکو 10

نمایش سفر خسرو به مسکو 10

نمایش سفر خسرو به مسکو 11

نمایش سفر خسرو به مسکو 11

نمایش سفر خسرو به مسکو 12

نمایش سفر خسرو به مسکو 12

نمایش سفر خسرو به مسکو 13

نمایش سفر خسرو به مسکو 13

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید