نمایش سفر خسرو به مسکو

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۸
نمایش سفر خسرو به مسکو به کارگردانی سپهر حیدری نژاد در تماشاخانه نوفل لوشاتو روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش سفر خسرو به مسکو 1

نمایش سفر خسرو به مسکو 1

نمایش سفر خسرو به مسکو 2

نمایش سفر خسرو به مسکو 2

نمایش سفر خسرو به مسکو 3

نمایش سفر خسرو به مسکو 3

نمایش سفر خسرو به مسکو 4

نمایش سفر خسرو به مسکو 4

نمایش سفر خسرو به مسکو 5

نمایش سفر خسرو به مسکو 5

نمایش سفر خسرو به مسکو 6

نمایش سفر خسرو به مسکو 6

نمایش سفر خسرو به مسکو 7

نمایش سفر خسرو به مسکو 7

نمایش سفر خسرو به مسکو 8

نمایش سفر خسرو به مسکو 8

نمایش سفر خسرو به مسکو 9

نمایش سفر خسرو به مسکو 9

نمایش سفر خسرو به مسکو 10

نمایش سفر خسرو به مسکو 10

نمایش سفر خسرو به مسکو 11

نمایش سفر خسرو به مسکو 11

نمایش سفر خسرو به مسکو 12

نمایش سفر خسرو به مسکو 12

نمایش سفر خسرو به مسکو 13

نمایش سفر خسرو به مسکو 13

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید