۲۲ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، ابراهیم امینی عضو شورای اسلامی شهر تهران، مهندس ضرغامی رئیس سازمان زیباسازی در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 25

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 25

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 29

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 29

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 28

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 28

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 27

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 27

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 26

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 26

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 24

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 24

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 23

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 23

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 22

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 22

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 21

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 21

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 20

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 20

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 19

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 19

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 18

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 18

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 17

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 17

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 16

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 16

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 15

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 15

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 14

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 14

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 13

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 13

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 12

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 12

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 11

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 11

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 10

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 10

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 9

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 9

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 8

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 8

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 7

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 7

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 6

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 6

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 5

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 5

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 4

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 4

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 3

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 3

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 2

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 2

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 1

نکوداشت و رونمایی از سردیس های اساتید پیشکسوت علوم تربیتی و روان شناسی 1

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید