۲۲ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان صبح امروز چهارشنبه 24 مهرماه با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی
مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 9

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 9

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 21

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 21

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 20

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 20

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 22

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 22

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 19

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 19

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 18

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 18

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 17

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 17

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 16

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 16

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 15

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 15

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 14

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 14

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 13

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 13

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 12

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 12

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 11

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 11

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 10

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 10

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 8

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 8

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 7

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 7

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 6

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 6

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 5

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 5

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 4

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 4

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 3

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 3

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 2

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 2

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 1

مراسم گرامیداشت روز جهانی نابینایان 1

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید