۲۲ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

موکب سازمان بهشت زهرا (س)

سازمان بهشت زهرا(س) شهرداری تهران، برای پذیرایی و اسکان از زائران اربعینی حسینی اقدام به برپایی چادر کرده اند .
عکاس: سبحان فرج ون
موکب سازمان بهشت زهرا (س) 14

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 14

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 18

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 18

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 17

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 17

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 16

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 16

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 15

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 15

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 13

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 13

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 12

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 12

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 11

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 11

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 10

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 10

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 9

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 9

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 8

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 8

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 7

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 7

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 6

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 6

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 5

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 5

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 4

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 4

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 3

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 3

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 2

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 2

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 1

موکب سازمان بهشت زهرا (س) 1

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید