۲۲ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا

صبح روز 26 مهرماه 1398، پیروز حناچی شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری تهران در کربلا بازدید کردند .
عکاس: سبحان فرج ون
بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 4

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 4

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 30

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 30

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 29

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 29

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 28

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 28

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 27

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 27

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 26

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 26

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 25

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 25

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 24

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 24

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 23

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 23

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 22

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 22

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 21

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 21

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 20

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 20

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 19

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 19

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 18

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 18

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 17

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 17

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 16

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 16

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 15

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 15

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 14

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 14

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 13

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 13

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 12

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 12

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 11

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 11

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 10

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 10

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 9

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 9

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 8

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 8

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 7

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 7

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 6

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 6

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 5

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 5

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 3

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 3

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 2

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 2

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 1

بازدید شهردار تهران از اسکان کارگران شهرداری در کربلا 1

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید