۲۲ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا

صبح روز شنبه 27 مهرماه 1398، مراسم صبحگاه پاکبانان شهرداری تهران در شهر کربلا برگزار گردید .
عکاس: سبحان فرج ون
صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 2

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 2

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 17

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 17

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 16

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 16

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 15

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 15

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 14

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 14

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 13

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 13

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 12

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 12

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 11

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 11

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 10

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 10

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 9

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 9

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 8

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 8

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 7

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 7

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 6

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 6

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 5

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 5

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 4

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 4

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 3

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 3

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 1

صبحگاه پاکبانان در شهر کربلا 1

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید