۲۲ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران

روز 22 آبان ماه 1398، وضعیت هوای شهر تهران،با شاخص 131 در 24 ساعت گذشته برای گروه های حساس ناسالم اعلام شده است . مهدهای کودک و پیش دبستانی و مدارس مقطع دبستان شهر تهران نیز تعطیل می باشند .
عکاس: سبحان فرج ون
وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 7

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 7

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 18

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 18

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 17

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 17

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 16

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 16

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 15

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 15

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 14

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 14

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 13

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 13

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 12

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 12

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 11

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 11

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 10

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 10

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 9

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 9

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 8

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 8

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 6

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 6

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 5

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 5

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 4

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 4

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 3

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 3

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 2

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 2

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 1

وضعیت هوای ناسالم برای گروه حساس در تهران 1

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید