۲۲ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نشست خبری سخنگوی شورای شهر

نشست خبری علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز سه شنبه در محل شورای شهر تهران برگزار شد.
عکاس: احمد آقاسیانی
نشست خبری سخنگوی شورای شهر 25

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 25

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 24

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 24

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 23

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 23

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 22

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 22

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 21

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 21

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 20

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 20

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 19

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 19

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 18

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 18

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 17

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 17

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 16

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 16

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 15

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 15

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 14

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 14

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 13

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 13

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 12

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 12

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 11

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 11

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 10

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 10

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 9

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 9

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 7

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 7

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 6

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 6

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 5

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 5

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 4

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 4

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 3

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 3

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 2

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 2

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 8

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 8

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 1

نشست خبری سخنگوی شورای شهر 1

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید