۲۲ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من»

آئین رونمایی از سرویس‌های هوشمند شهرسازی در سامانه «تهران من» صبح امروز هفدهم مهر ماه و همزمان با «هفته تهران» با حضور رئیس و اعضای شورای شهر، شهرداران مناطق و معاونان شهردار برگزار شد.
عکاس: احمد آقاسیانی
رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 21

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 21

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 20

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 20

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 19

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 19

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 18

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 18

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 17

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 17

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 16

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 16

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 15

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 15

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 14

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 14

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 13

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 13

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 12

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 12

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 11

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 11

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 10

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 10

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 9

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 9

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 8

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 8

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 7

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 7

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 6

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 6

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 5

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 5

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 4

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 4

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 3

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 3

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 2

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 2

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 1

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 1

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 33

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 33

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 32

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 32

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 31

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 31

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 30

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 30

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 29

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 29

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 28

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 28

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 27

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 27

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 26

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 26

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 25

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 25

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 24

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 24

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 23

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 23

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 22

رونمایی از سرویس های هوشمند شهرسازی در «تهران من» 22

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید