۲۲ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان

در حاشیه مراسم 13 آبان 1398، کارکنان شهرداری تهران پس از پایان مراسم به خدمت رسانی به شهروندان پرداختند .
عکاس: سبحان فرج ون
خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 12

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 12

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 18

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 18

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 17

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 17

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 16

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 16

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 15

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 15

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 14

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 14

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 13

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 13

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 11

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 11

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 10

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 10

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 9

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 9

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 8

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 8

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 7

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 7

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 6

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 6

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 5

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 5

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 4

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 4

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 3

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 3

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 2

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 2

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 1

خدمات شهرداری تهران در مراسم 13 آبان 1

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید