۲۲ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران صبح امروز 18آبان ماه با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران برگزار شد .
عکاس: وحید شیخی
مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 18

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 18

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 29

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 29

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 28

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 28

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 27

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 27

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 26

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 26

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 25

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 25

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 24

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 24

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 23

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 23

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 22

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 22

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 21

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 21

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 20

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 20

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 19

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 19

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 17

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 17

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 16

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 16

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 15

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 15

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 14

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 14

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 13

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 13

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 12

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 12

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 11

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 11

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 10

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 10

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 9

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 9

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 8

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 8

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 7

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 7

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 6

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 6

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 5

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 5

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 4

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 4

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 3

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 3

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 2

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 2

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 1

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 1

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید