۲۲ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله صبح امروز دوشنبه 20 آبان ماه با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران برگزار شد .
عکاس: وحید شیخی
هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 16

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 16

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 21

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 21

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 20

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 20

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 19

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 19

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 18

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 18

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 17

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 17

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 15

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 15

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 14

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 14

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 13

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 13

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 12

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 12

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 11

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 11

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 10

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 10

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 9

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 9

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 8

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 8

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 7

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 7

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 6

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 6

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 5

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 5

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 4

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 4

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 3

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 3

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 2

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 2

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 1

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 1

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید