۲۲ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان

از هفته دهم لیگ برتر فوتبال؛ دو تیم‌ فولاد خوزستان و پرسپولیس در شهر اهواز به مصاف هم رفتند که در پایان پرسپولیس با تک گل مهدی ترابی از روی نقطه پنالتی به برتری دست یافت.
عکاس: مسعود اکبری
دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 27

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 27

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 28

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 28

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 26

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 26

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 25

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 25

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 24

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 24

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 23

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 23

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 22

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 22

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 21

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 21

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 20

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 20

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 19

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 19

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 18

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 18

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 17

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 17

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 16

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 16

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 15

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 15

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 14

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 14

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 13

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 13

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 12

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 12

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 11

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 11

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 10

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 10

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 9

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 9

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 8

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 8

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 7

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 7

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 6

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 6

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 5

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 5

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 4

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 4

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 3

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 3

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 2

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 2

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 1

دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان 1

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید