موزه جنگ تهران، خانه تیمورتاش

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۸
خانه تیمورتاش یا موزه جنگ، یکی از بناهای تاریخی زیبای تهران است که متعلق به «عبدالحسین تیمورتاش» وزیر دربار پهلوی اول بوده است. ساختمان موزه دانشگاه جنگ (عمارت تیمورتاش) که در ضلع شمال غربی مجموعه کاخ‌های باغشاه واقع شده، در حدود ۱۶۰ سال قبل و در دوره قاجاریه ساخته شده است.
عکاس: احمد آقاسیانی
موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 1

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 1

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 2

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 2

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 3

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 3

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 4

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 4

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 5

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 5

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 6

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 6

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 7

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 7

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 8

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 8

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 9

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 9

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 10

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 10

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 11

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 11

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 12

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 12

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 13

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 13

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 14

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 14

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 15

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 15

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 16

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 16

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 17

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 17

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 18

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 18

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 19

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 19

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 20

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 20

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 21

موزه جنگ تهران خانه تیمورتاش 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید