۱۰ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران

تاریخ: ۸ مهر ۱۳۹۸
جلسه شورای ویژه معاونان شهرداری تهران با حضور پیروز حناچی شهردار تهران؛ معاونان شهرداری تهران دوشنبه 8 مهر ماه 1398 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابى
جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 1

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 1

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 2

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 2

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 3

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 3

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 4

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 4

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 5

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 5

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 6

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 6

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 7

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 7

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 8

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 8

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 9

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 9

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 10

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 10

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 11

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 11

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 12

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 12

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 13

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 13

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 14

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 14

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 15

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 15

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 16

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 16

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 17

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 17

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 18

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 18

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 19

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 19

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 20

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 20

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 21

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 21

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 22

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 22

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 23

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 23

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 24

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 24

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 25

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 25

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 26

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 26

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 27

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران 27

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید