۲۳ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

کمپین من هم یک کودک هستم

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۵
کمپین من هم یک کودک هستم با هدف فرهنگسازی نحوه برخورد و کمک به کودکان کار و خیابان صبح امروز از میدان راه آهن تا میدان تجریش برپا شد.
عکاس: شایان محرابی
کمپین من هم یک کودک هستم 1

کمپین من هم یک کودک هستم 1

کمپین من هم یک کودک هستم 2

کمپین من هم یک کودک هستم 2

کمپین من هم یک کودک هستم 3

کمپین من هم یک کودک هستم 3

کمپین من هم یک کودک هستم 4

کمپین من هم یک کودک هستم 4

کمپین من هم یک کودک هستم 5

کمپین من هم یک کودک هستم 5

کمپین من هم یک کودک هستم 6

کمپین من هم یک کودک هستم 6

کمپین من هم یک کودک هستم 7

کمپین من هم یک کودک هستم 7

کمپین من هم یک کودک هستم 8

کمپین من هم یک کودک هستم 8

کمپین من هم یک کودک هستم 9

کمپین من هم یک کودک هستم 9

کمپین من هم یک کودک هستم 10

کمپین من هم یک کودک هستم 10

کمپین من هم یک کودک هستم 11

کمپین من هم یک کودک هستم 11

کمپین من هم یک کودک هستم 12

کمپین من هم یک کودک هستم 12

کمپین من هم یک کودک هستم 13

کمپین من هم یک کودک هستم 13

کمپین من هم یک کودک هستم 14

کمپین من هم یک کودک هستم 14

کمپین من هم یک کودک هستم 15

کمپین من هم یک کودک هستم 15

کمپین من هم یک کودک هستم 16

کمپین من هم یک کودک هستم 16

کمپین من هم یک کودک هستم 17

کمپین من هم یک کودک هستم 17

کمپین من هم یک کودک هستم 18

کمپین من هم یک کودک هستم 18

کمپین من هم یک کودک هستم 19

کمپین من هم یک کودک هستم 19

کمپین من هم یک کودک هستم 20

کمپین من هم یک کودک هستم 20

کمپین من هم یک کودک هستم 21

کمپین من هم یک کودک هستم 21

کمپین من هم یک کودک هستم 22

کمپین من هم یک کودک هستم 22

کمپین من هم یک کودک هستم 23

کمپین من هم یک کودک هستم 23

کمپین من هم یک کودک هستم 24

کمپین من هم یک کودک هستم 24

کمپین من هم یک کودک هستم 25

کمپین من هم یک کودک هستم 25

کمپین من هم یک کودک هستم 26

کمپین من هم یک کودک هستم 26

کمپین من هم یک کودک هستم 27

کمپین من هم یک کودک هستم 27

کمپین من هم یک کودک هستم 28

کمپین من هم یک کودک هستم 28

کمپین من هم یک کودک هستم 29

کمپین من هم یک کودک هستم 29

کمپین من هم یک کودک هستم 30

کمپین من هم یک کودک هستم 30

کمپین من هم یک کودک هستم 31

کمپین من هم یک کودک هستم 31

کمپین من هم یک کودک هستم 32

کمپین من هم یک کودک هستم 32

کمپین من هم یک کودک هستم 33

کمپین من هم یک کودک هستم 33

کمپین من هم یک کودک هستم 34

کمپین من هم یک کودک هستم 34

کمپین من هم یک کودک هستم 35

کمپین من هم یک کودک هستم 35

کمپین من هم یک کودک هستم 36

کمپین من هم یک کودک هستم 36

کمپین من هم یک کودک هستم 37

کمپین من هم یک کودک هستم 37

کمپین من هم یک کودک هستم 38

کمپین من هم یک کودک هستم 38

کمپین من هم یک کودک هستم 39

کمپین من هم یک کودک هستم 39

کمپین من هم یک کودک هستم 40

کمپین من هم یک کودک هستم 40

کمپین من هم یک کودک هستم 41

کمپین من هم یک کودک هستم 41

کمپین من هم یک کودک هستم 42

کمپین من هم یک کودک هستم 42

کمپین من هم یک کودک هستم 43

کمپین من هم یک کودک هستم 43

کمپین من هم یک کودک هستم 44

کمپین من هم یک کودک هستم 44

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید