تعویض تابلو پایانه شهید افشار

۲۶ شهریور ۱۳۹۸
شامگاه روز دوشنبه 25 شهریورماه 1398، تابلوهای پایانه خط بی آرتی شهید افشار که فاقد کلمه شهید بودند، توسط شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران، تصحیح گردید و نصب شد .
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/9ts