جلسه شورای اسلامی استان تهران

تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
بیستمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی استان تهران بعد از ظهر دوشنبه با حضور مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و به ریاست الهام فخاری برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
جلسه شورای اسلامی استان تهران 1

جلسه شورای اسلامی استان تهران 1

جلسه شورای اسلامی استان تهران 2

جلسه شورای اسلامی استان تهران 2

جلسه شورای اسلامی استان تهران 3

جلسه شورای اسلامی استان تهران 3

جلسه شورای اسلامی استان تهران 4

جلسه شورای اسلامی استان تهران 4

جلسه شورای اسلامی استان تهران 5

جلسه شورای اسلامی استان تهران 5

جلسه شورای اسلامی استان تهران 6

جلسه شورای اسلامی استان تهران 6

جلسه شورای اسلامی استان تهران 7

جلسه شورای اسلامی استان تهران 7

جلسه شورای اسلامی استان تهران 8

جلسه شورای اسلامی استان تهران 8

جلسه شورای اسلامی استان تهران 9

جلسه شورای اسلامی استان تهران 9

جلسه شورای اسلامی استان تهران 10

جلسه شورای اسلامی استان تهران 10

جلسه شورای اسلامی استان تهران 11

جلسه شورای اسلامی استان تهران 11

جلسه شورای اسلامی استان تهران 12

جلسه شورای اسلامی استان تهران 12

جلسه شورای اسلامی استان تهران 13

جلسه شورای اسلامی استان تهران 13

جلسه شورای اسلامی استان تهران 14

جلسه شورای اسلامی استان تهران 14

جلسه شورای اسلامی استان تهران 15

جلسه شورای اسلامی استان تهران 15

جلسه شورای اسلامی استان تهران 16

جلسه شورای اسلامی استان تهران 16

جلسه شورای اسلامی استان تهران 17

جلسه شورای اسلامی استان تهران 17

جلسه شورای اسلامی استان تهران 18

جلسه شورای اسلامی استان تهران 18

جلسه شورای اسلامی استان تهران 19

جلسه شورای اسلامی استان تهران 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید