"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران

۱۹ شهریور ۱۳۹۸
صبح روز 19 شهریور ماه، مصادف با عاشورای حسینی، لرستانی های مقیم تهران در محله فردوس غرب با برپایی "آیین گل" به عزاداری پرداختند .
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/7gh