۵ اسفند ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران

تاریخ: ۱۹ شهریور ۱۳۹۸
صبح روز 19 شهریور ماه، مصادف با عاشورای حسینی، لرستانی های مقیم تهران در محله فردوس غرب با برپایی "آیین گل" به عزاداری پرداختند .
عکاس: سبحان فرج ون
"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 1

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 1

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 2

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 2

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 3

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 3

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 4

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 4

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 5

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 5

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 6

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 6

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 7

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 7

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 8

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 8

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 9

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 9

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 10

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 10

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 11

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 11

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 12

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 12

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 13

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 13

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 14

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 14

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 15

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 15

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 16

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 16

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 17

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 17

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 18

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 18

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 19

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 19

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 20

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 20

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 21

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 21

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 22

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 22

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 23

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 23

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 24

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 24

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 25

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 25

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 26

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 26

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 27

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 27

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 28

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 28

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 29

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 29

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 30

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 30

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 31

"آیین گل" لرستانی های مقیم تهران 31

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید