۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه زنان و تولید ملی

تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
عصر امروز شنبه ۹ شهریور ماه نهاوندی معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه زنان و تولید ملی بازدید کرد.
عکاس: وحید شیخی
بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه زنان و تولید ملی 22

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه زنان و تولید ملی 22

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه زنان و تولید ملی 23

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه زنان و تولید ملی 23

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه زنان و تولید ملی 24

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه زنان و تولید ملی 24

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه زنان و تولید ملی 25

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه زنان و تولید ملی 25

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه زنان و تولید ملی 26

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه زنان و تولید ملی 26

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه زنان و تولید ملی 27

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه زنان و تولید ملی 27

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه زنان و تولید ملی 28

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه زنان و تولید ملی 28

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه زنان و تولید ملی 29

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه زنان و تولید ملی 29

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه زنان و تولید ملی 30

بازدید معاون اقتصادی رئیس جمهور از نمایشگاه زنان و تولید ملی 30

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید