۲۸ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
مراسم افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان محله محور , صبح روز دوشنبه 14 مرداد ماه 1398 در سالن همایش های برج میلاد برگزار گردید .
عکاس: سبحان فرج ون
افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 1

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 1

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 2

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 2

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 3

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 3

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 4

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 4

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 5

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 5

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 6

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 6

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 7

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 7

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 8

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 8

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 9

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 9

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 10

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 10

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 11

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 11

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 12

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 12

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 13

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 13

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 14

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 14

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 15

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 15

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 16

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 16

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 17

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 17

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 18

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 18

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 19

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 19

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 20

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 20

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 21

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 21

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 22

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 22

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 23

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 23

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 24

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 24

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 25

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 25

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 26

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 26

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 27

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 27

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 28

افتتاح طرح ارتقای شبکه نیروی انسانی سلامت روان 28

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید