۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نمایش چشم به راه میرغضب

تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۸
نمایش چشم به راه میرغضب به نویسندگی و کارگردانی حسین کیانی در تماشاخانه سنگلج روی صحنه رفته است.
عکاس: میلاد بهشتی
نمایش چشم به راه میرغضب 1

نمایش چشم به راه میرغضب 1

نمایش چشم به راه میرغضب 2

نمایش چشم به راه میرغضب 2

نمایش چشم به راه میرغضب 3

نمایش چشم به راه میرغضب 3

نمایش چشم به راه میرغضب 4

نمایش چشم به راه میرغضب 4

نمایش چشم به راه میرغضب 5

نمایش چشم به راه میرغضب 5

نمایش چشم به راه میرغضب 6

نمایش چشم به راه میرغضب 6

نمایش چشم به راه میرغضب 7

نمایش چشم به راه میرغضب 7

نمایش چشم به راه میرغضب 8

نمایش چشم به راه میرغضب 8

نمایش چشم به راه میرغضب 9

نمایش چشم به راه میرغضب 9

نمایش چشم به راه میرغضب 10

نمایش چشم به راه میرغضب 10

نمایش چشم به راه میرغضب 11

نمایش چشم به راه میرغضب 11

نمایش چشم به راه میرغضب 12

نمایش چشم به راه میرغضب 12

نمایش چشم به راه میرغضب 13

نمایش چشم به راه میرغضب 13

نمایش چشم به راه میرغضب 14

نمایش چشم به راه میرغضب 14

نمایش چشم به راه میرغضب 15

نمایش چشم به راه میرغضب 15

نمایش چشم به راه میرغضب 16

نمایش چشم به راه میرغضب 16

نمایش چشم به راه میرغضب 17

نمایش چشم به راه میرغضب 17

نمایش چشم به راه میرغضب 18

نمایش چشم به راه میرغضب 18

نمایش چشم به راه میرغضب 19

نمایش چشم به راه میرغضب 19

نمایش چشم به راه میرغضب 20

نمایش چشم به راه میرغضب 20

نمایش چشم به راه میرغضب 21

نمایش چشم به راه میرغضب 21

نمایش چشم به راه میرغضب 22

نمایش چشم به راه میرغضب 22

نمایش چشم به راه میرغضب 23

نمایش چشم به راه میرغضب 23

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید