۲۴ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران

جلسه شورای دبیران هییت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران با حضور دکتر جوادی یگانه رئیس ستاد پنجمین دوره انتخابات، آقای حمید طهانی دبیر ستاد اجرایی انتخابات و دبیران هیئت های اجرایی مناطق 22 گانه تهران پنج شنبه، ۲۰ تیر ۱۳۹۸ در سالن کنفرانس معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری برگزار گردید
عکاس: سبحان فرج ون
جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 6

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 6

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 1

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 1

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 2

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 2

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 3

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 3

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 4

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 4

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 5

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 5

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 7

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 7

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 8

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 8

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 9

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 9

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 10

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 10

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 11

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 11

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 12

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 12

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 13

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 13

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 14

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 14

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 15

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 15

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 16

جلسه شورای دبیران هیئت های اجرایی انتخابات شورایاری محلات شهر تهران 16

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید