۲۴ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران، اسماعیل نجار مدیریت بحران کشور و اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران در ساختمان مرکزی شهرداری تهران چهارشنبه، ۱۹ تیر ۱۳۹۸ برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 33

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 33

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 1

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 1

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 2

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 2

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 3

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 3

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 4

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 4

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 5

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 5

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 6

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 6

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 7

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 7

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 8

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 8

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 9

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 9

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 10

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 10

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 11

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 11

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 12

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 12

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 13

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 13

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 14

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 14

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 15

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 15

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 16

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 16

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 17

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 17

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 18

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 18

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 19

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 19

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 20

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 20

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 21

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 21

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 22

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 22

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 23

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 23

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 24

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 24

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 25

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 25

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 26

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 26

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 27

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 27

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 28

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 28

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 29

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 29

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 30

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 30

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 31

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 31

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 32

جلسه فصل تابستان شورای مدیریت بحران تهران 32

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید