۲۴ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران "ویژه هنرمندان معاصر" در عمارت عین الدوله تهران در حال برگزاری است. در جریان برگزاری این سمپوزیوم 26 هنرمند پرتره 26 تن از مفاخر هنری ایران را میسازند.
عکاس: شایان محرابی
دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 2

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 2

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 1

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 1

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 3

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 3

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 4

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 4

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 5

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 5

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 6

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 6

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 7

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 7

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 8

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 8

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 9

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 9

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 10

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 10

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 11

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 11

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 12

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 12

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 13

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 13

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 14

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 14

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 15

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 15

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 16

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 16

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 17

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 17

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 18

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 18

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 19

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 19

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 20

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 20

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 21

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 21

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 22

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 22

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 23

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 23

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 24

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 24

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 25

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 25

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 26

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 26

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 27

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 27

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 28

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 28

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 29

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 29

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 30

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 30

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 31

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 31

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 32

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 32

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 33

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 33

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 34

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 34

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 35

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 35

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 36

دومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی مفاخر ایران 36

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید