۲۴ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران ظهر امروز چهارشنبه 12 تیر ماه با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران و محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی
نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 22

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 22

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 4

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 4

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 3

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 3

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 5

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 5

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 2

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 2

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 6

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 6

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 7

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 7

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 8

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 8

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 1

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 1

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 9

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 9

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 10

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 10

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 12

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 12

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 16

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 16

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 14

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 14

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 17

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 17

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 11

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 11

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 18

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 18

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 15

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 15

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 19

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 19

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 20

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 20

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 13

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 13

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 21

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 21

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 23

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 23

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 24

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 24

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 25

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 25

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 26

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 26

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 27

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 27

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 28

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 28

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 29

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 2 29

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید