۲۴ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران ظهر امروز چهارشنبه 12 تیر ماه با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران و محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی
نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 20

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 20

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 1

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 1

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 12

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 12

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 16

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 16

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 17

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 17

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 18

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 18

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 19

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 19

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 21

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 21

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 22

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 22

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 2

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 2

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 3

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 3

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 4

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 4

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 5

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 5

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 6

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 6

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 7

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 7

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 8

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 8

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 9

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 9

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 10

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 10

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 11

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 11

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 13

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 13

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 14

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 14

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 15

نخستین اجلاس شهرداران نواحی شهر تهران 1 15

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید