۲۴ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک صبح امروز سه شنبه 11 تیر ماه با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران برگزار شد.
عکاس: وحید شیخی
افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 21

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 21

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 1

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 1

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 2

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 2

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 3

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 3

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 4

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 4

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 5

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 5

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 6

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 6

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 7

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 7

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 8

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 8

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 9

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 9

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 10

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 10

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 11

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 11

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 12

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 12

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 13

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 13

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 14

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 14

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 15

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 15

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 16

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 16

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 17

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 17

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 18

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 18

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 19

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 19

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 20

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 20

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 22

افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 22

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید