۲۴ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک ،صبح امروز سه شنبه با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار محترم تهران برگزار شد .
عکاس: وحید شیخی
مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 19

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 19

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 1

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 1

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 2

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 2

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 3

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 3

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 6

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 6

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 4

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 4

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 7

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 7

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 12

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 12

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 8

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 8

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 5

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 5

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 9

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 9

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 10

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 10

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 14

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 14

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 15

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 15

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 13

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 13

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 16

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 16

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 11

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 11

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 17

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 17

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 20

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 20

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 18

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 18

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 21

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 21

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 22

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 22

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 23

مراسم دومین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک 23

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید