۲۴ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی با حضور محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران، اعضای شورای اسلامی شهر، معاونین و مدیران ارشد شهرداری تهران در منطقه 10 محله بریانک برگزار شد و در پایان این برنامه از موزه حیات وحش هفت چنار نیز بازدید کردند. در این منطقه با توجه به فقر سرانه‌ها به خصوص فضای سبز بنا است یک پیاده راه در خیابان دعوتی ایجاد خواهد شود و این خیابان به یک پلازای محلی تبدیل گردد.
عکاس: شایان محرابی
مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 2

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 2

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 1

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 1

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 3

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 3

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 4

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 4

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 5

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 5

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 6

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 6

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 7

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 7

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 8

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 8

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 9

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 9

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 10

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 10

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 11

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 11

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 12

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 12

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 13

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 13

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 14

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 14

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 15

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 15

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 16

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 16

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 17

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 17

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 18

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 18

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 19

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 19

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 20

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 20

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 21

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 21

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 22

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 22

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 23

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 23

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 24

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 24

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 25

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 25

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 26

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 26

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 27

مراسم کلنگ زنی پلازای خیابان دعوتی 27

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید