۲۴ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر با حضور مقامات لشکری و کشوری و مدیران شهری در شهرک مسکونی چیتگر برگزار شد.
عکاس: امیر گلی پور
مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 18

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 18

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 1

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 1

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 2

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 2

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 3

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 3

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 4

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 4

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 5

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 5

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 6

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 6

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 7

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 7

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 8

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 8

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 9

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 9

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 10

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 10

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 11

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 11

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 12

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 12

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 13

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 13

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 14

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 14

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 15

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 15

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 16

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 16

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 17

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 17

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 19

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 19

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 20

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 20

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 21

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 21

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 22

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 22

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 23

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 23

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 24

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 24

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 25

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 25

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 26

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 26

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 27

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 27

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 28

مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در شهرک چیتگر 28

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید