۱۵ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران

تاریخ: ۹ تیر ۱۳۹۸
مراسم سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی
سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 1

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 1

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 2

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 2

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 3

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 3

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 4

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 4

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 5

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 5

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 6

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 6

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 7

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 7

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 8

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 8

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 9

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 9

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 10

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 10

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 11

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 11

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 12

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 12

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 13

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 13

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 14

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 14

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 15

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 15

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 16

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 16

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 17

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 17

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 18

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 18

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 19

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 19

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 20

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 20

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 21

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 21

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 22

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 22

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 23

سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران 23

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید