۲۴ آبان ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بازدید هیئت بلند پایه عمانی از رصدخانه شهر تهران

هیئت بلند پایه عمانی میهمان وزارت بهداشت از رصدخانه شهر تهران دوشنبه 27 خردادماه بازدید کردند.
عکاس: وحید شیخی
بازدید هیئت بلند پایه عمانی از رصدخانه شهر تهران 6

بازدید هیئت بلند پایه عمانی از رصدخانه شهر تهران 6

بازدید هیئت بلند پایه عمانی از رصدخانه شهر تهران 4

بازدید هیئت بلند پایه عمانی از رصدخانه شهر تهران 4

بازدید هیئت بلند پایه عمانی از رصدخانه شهر تهران 1

بازدید هیئت بلند پایه عمانی از رصدخانه شهر تهران 1

بازدید هیئت بلند پایه عمانی از رصدخانه شهر تهران 3

بازدید هیئت بلند پایه عمانی از رصدخانه شهر تهران 3

بازدید هیئت بلند پایه عمانی از رصدخانه شهر تهران 7

بازدید هیئت بلند پایه عمانی از رصدخانه شهر تهران 7

بازدید هیئت بلند پایه عمانی از رصدخانه شهر تهران 8

بازدید هیئت بلند پایه عمانی از رصدخانه شهر تهران 8

بازدید هیئت بلند پایه عمانی از رصدخانه شهر تهران 9

بازدید هیئت بلند پایه عمانی از رصدخانه شهر تهران 9

بازدید هیئت بلند پایه عمانی از رصدخانه شهر تهران 11

بازدید هیئت بلند پایه عمانی از رصدخانه شهر تهران 11

بازدید هیئت بلند پایه عمانی از رصدخانه شهر تهران 10

بازدید هیئت بلند پایه عمانی از رصدخانه شهر تهران 10

بازدید هیئت بلند پایه عمانی از رصدخانه شهر تهران 2

بازدید هیئت بلند پایه عمانی از رصدخانه شهر تهران 2

بازدید هیئت بلند پایه عمانی از رصدخانه شهر تهران 5

بازدید هیئت بلند پایه عمانی از رصدخانه شهر تهران 5

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید