۲۳ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر با حضور اهالی تئاتر و رسانه در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی
جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 1

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 1

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 2

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 2

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 3

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 3

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 4

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 4

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 5

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 5

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 6

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 6

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 7

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 7

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 8

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 8

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 9

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 9

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 10

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 10

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 11

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 11

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 12

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 12

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 13

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 13

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 14

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 14

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 15

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 15

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 16

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 16

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 17

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 17

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 18

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 18

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 19

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 19

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 20

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 20

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 21

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 21

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 22

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 22

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 23

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 23

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 24

جشن ده سالگی تماشاخانه ایرانشهر 24

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید