آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
آئین کاشت درخت به مناسبت یکصد و پنجاهمین سالگرد مهاتما گاندی رهبر استقلال طلب هند، عصر امروز سه شنبه در فضای باز برج میلاد انجام شد.
عکاس: محمد محسنی فر
آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 1

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 1

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 2

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 2

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 3

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 3

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 4

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 4

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 5

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 5

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 6

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 6

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 7

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 7

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 8

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 8

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 9

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 9

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 10

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 10

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 11

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 11

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 12

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 12

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 13

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 13

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 14

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 14

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 15

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 15

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 16

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 16

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 17

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 17

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 18

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 18

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 19

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 19

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 20

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 20

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 21

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 21

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 22

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 22

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 23

آئین درخت کاری به مناسبت تولد گاندی 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید